Disclaimer - E-learning Leesvaardigheid 3F | Pedagogisch medewerkers | Taal en Communicatie

Info@taalencommunicatie.nl
Ga naar de inhoud
Disclaimer

Door de website van Jenny van der Ende Taal en Communicatie te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van Jenny van der Ende Taal en Communicatie. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, gewijzigd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Jenny van der Ende Taal en Communicatie.

Hoewel Jenny van der Ende Taal en Communicatie uiterste zorg besteedt aan het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen onjuistheden en onzorgvuldigheden voorkomen. Jenny van der Ende Taal en Communicatie is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade. Jenny van der Ende Taal en Communicatie garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. Jenny van der Ende Taal en Communicatie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
BTW NL001171016B76 - KVK 54798302
© 2020 Jenny van der Ende Taal en Communicatie
Op je eigen tempo!
Op je eigen locatie!
Op je eigen niveau!
Voordelen van E-learning:
Terug naar de inhoud